Slavnosti Medového Spásu v Praze

Slavnosti Medového Spásu v Praze

Na svátek vynášení uctívaných dřev Kříže Páně, nazývaného v lidové tradici Medový Spás, se dne 14. srpna 2012 v Olšanském chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice shromáždil početný zástup věřících. Důvodů pro to bylo hned několik, jednakto, že sváteční liturgii sloužil Blaženější Metropolita Kryštof za účasti několika spolusloužících duchovních z různých měst a okresů, jednak příležitost pro poděkování Bohu za obdržené pozemské dary a posvěcení Vladykou Kryštofem medu a úrody a jednak vzpomínka na schiarchimandritu Silvestra, který zesnul v Pánu přesně před rokem 14. srpna 2011.

Uctít památku otce Silvestra přišli jeho duchovní děti, věrní pomocníci a posluchači jeho duchovních proslovů, farníci Pravoslavné církevní obce v Příbrami, kde tento ctěný řeholník poslední roky sloužil. Metropolita Kryštof a přítomní kněží pak odsloužili panychidu u hrobu otce Silvestra, který se nachází ve vzdálenosti pouhých 12 metrů vpravo od chrámu. Budiž mu věčná paměť.

Samotná slavnost Medového Spásu má své historické a duchovní kořeny. Poté, co Boží Syn posvětil Kříž svým utrpením, začala se projevovat jeho mimořádná divotvorná moc. O jejím vyjevení svědčí i příběh, který se váže k této slavnosti. Slavnost vznikla v Cařihradu, kde byly důvodem časté nemoci, které se množily právě v srpnu. Začátky slavnosti spadají do 9. století a ve 12. až 13. století se slavnost rozšířila do všech Pravoslavných církví po celém světě.

Během této slavnosti náleží vynášet Kříž a klanět se mu. Podle tradice společně se svěcením vody se rovněž posvěcuje med, proto se této slavnosti lidově říká Medový Spás.

prot. Oleg Machněv

překlad: protodiakon Oleg Najďonov

Fotohrafie Medový Spás v Praze.

Яндекс.Метрика