Pravoslavná církev slavila 6. výročí intronizace svého Arcipastýře

Dne 28. května 2012 se v životě Olšanské farnosti  Zesnutí  Přesvaté Bohorodičky odehrály dvě významné slavnostní události. Autokefální Pravoslavná církev slavila 6. výročí intronizacesvého Arcipastýře, Vladyky Kryštofa Metropolitou Českých zemí a Slovenska.

Shodou okolností nebo z vůle Boží právě tohoto dne díky snahám  o. Josefa Fejsáka a skupiny jeho ctěných pomocníků doputovala do Prahy z podmoskevské vesnice Bačurinodivotvorná ikona „Obměkčení kamenných srdcí“. Tento svatý obrázek je proslavený tím, že ačkoliv jde o litograficky provedený soudobý výrobek podniku Sofrino, nehledě na vnější obyčejnost, představuje nesmírné duchovní bohatství. Od roku 1998 ikona vydatně vydává libě vonící myro a jsou s ní spojenéčetné případy uzdravení.

Již několik let vždy v květnu cennou svatyni dopravují do Českých zemí letadlem. Přináší posilování ve víře, působí misionářsky, blahodárně učinkuje na lidský organizmus a na duše lidí.

Jeho Blaženost Metropolit KryštofJeho Blaženost Metropolita Kryštof  byl velice dojat pozorností věřících, kteří přivezli svatyni do Olšánského chrámu Zesnutí  Přesvaté Bohorodičky před archijerejskou bohoslužbou. Ve svém projevu Vladyka prohlásil, že pro něj je to ten nejcennější dárek, že se může ve výroční den své intronizace modlit a děkovat Bohu během liturgie poblíž ikony „Obměkčení kamenných srdcí“. Taktéž věřící pociťovali zvláštní důstojnost probíhajícího obřadu, přítomnost samotné Přesvaté Bohorodičky. Arcipastýři vypomáhali 25 kněží z různých farností. Na slavnosti se sešel velký počet věřících z různých měst a obcí z celého Česka.

Vladyka Kryštof se narodil 29. června 1953 v Praze, jeho otec, doktor filozofie, pracoval v archívu, matka byla úřednicí. Po dokončení vyššího bohosloveckého vzdělání byl 22. listopadu roku 1974 vysvěcen jako diakon a dne 25. prosince – jako kněz. Prvním místem jeho pastýřské služby byly Hořovičky, vesnice na silnici spojující Prahu s Karlovými Vary..

Po absolvování pravoslavné bohoslovecké fakulty v Prešověv roce 1979 byl mladý kněz přijat k dálkovému studiu na Moskevské duchovní akademii, které v roce 1984 úspěšně dokončil.  Zároveň již od roku 1984 byl budoucí Vladyka přijat na aspiranturu  v Athénské univerzitě a v březnu 1987 obhájil dizertační práci, čímž se stal vůbec prvním Čechoslovákem, který získal doktorát Athénské univerzity.

Snaha více poznat Boha ho nutila k asketickému způsobu života, k duchovnímu soustředění, což ve svém důsledku přivedlo mladého duchovního s požehnáním Blaženého Metropolity Doroteje ke vstupu do mnišského stavu, k čemuž došlo dne 7.  září 1985 v Troicko-SergievskéLávře, a přijetí jména svatého Kryštofa Římského (památný den 12. září).

Na Velikonoce roku 1986 Metropolita Dorotej (Filip) ho vysvětil do hodnosti igumena, a v roce 1987 – do hodnosti archimandrity.

V tomtéž   roce s požehnáním Vladyky Doroteje přijíždí na stáž do Anglie, kde při Birminghamské univerzitě studuje angličtinu. Na archimandritu Kryštofa silně zapůsobily návštěvy stavropigiálního monastýru sv. Jana Křtitele v Essexu, založeného velkým starcem a spisovatelem otcem Sofronijem (Sacharovem), s nímž vedl bohoslovecké besedy o duchovním životě.

Duchovním vůdcem archimandrity Sofronije byl svatý ctihodný Siluan Athoský, na základě jehož rukopisných poznámek byla v roce  1952 vydána kniha Siluan Athoský, velevýznamný důchovní pramen minulého století.

Dne 17. dubna 1988 byl vysvěcen na biskupa Olomoucko-Brněnského. V roce 2000 po zesnutí Metropolity Doroteje  byl 11. března zvolen arcibiskupem Pražským a dne 25 března téhož roku byl vysvěcen na arcibiskupa. Od roku 1990 začal přednášet na pravoslavné bohoslovecké fakultě v Prešově, kde učí dodnes.

Jeho Blaženost Kryštof je váženým hostem a účastníkem Mezinárodních Vánočních vzdělávacích čtení v Moskvě, přednáší na mnohá mezinárodních konferencích.

Dne 39. září 2010 v Moskvě Vladyka obdržel diplom profesora Svato-Tichonovské univerzity za plodnou a dlouholetou vědeckou činnost. Kromě akademických a vědeckých hodností je Metropolita Kryštof nositelem četných řádů a medailí, v roce 2011 za činnost směřující k upevňování jednoty uvnitř Pravoslavné církve mu byl Ruskou pravoslavnou církví udělen Synodní Znamenský řád 1. stupně.

Dne 2. května 2006 došlo k jeho zvolení Metropolitou Českých zemí a Slovenska – intronizace se konala v katedrálním chrámu svatých Cyrila a Metoděje dne 28. května za velkého shromáždění věřících.

Oslavu  u příležitosti intronizace nového primasa se zúčastnili zástupci všech autokefálních Pravoslavných církví. Od Ruské pravoslavné církve přijel Metropolita Kišiněvský a celé Moldávie Vladimir, stálý člen Nejsvatějšího synodu. Na pozvání Jeho Blaženstva Metropolity Kryštofa přijel taktéž biskup Mukačevský a Užhorodský Agapit a biskup Vídeňský a Rakouský Ilarion, představitel Ruské pravoslavné církve při evropských mezinárodních organizacích, nynější Metropolita Volokolamský, vedoucí  oddělení zahraničních vztahů Moskevské patriarchie.

Nehledě na své vysoké postavení, si Jeho BlaženstvoKryštof vydobyl lásku duchovenstva a farníků díky své snášenlivosti vůči liským slabostem, pokoře, daru duchovního posudku a výjimečné moudrosti.

Z celého srdce blahopřejeme našemu Vladykovi k 6. výročí jeho intronizace, přejeme mu mnoho dalších blahoslovených let života, pro Božské přízně v jeho vysoké a nesnadné Metropolitní službě.

protojerej Oleg Machněv

Яндекс.Метрика