O roce uplynulém i budoucím. Naše rodina 16.12.2014

prot. Mgr. Oleg Machněv

1/ Kdo nebo co Vás potěšilo v roce 2014 a proč? 

Vzhledem k tomu, že se ptáte nikoliv laika, nýbrž pravoslavného kněze, tedy člověka duchovního, pak i moje odpověď bude mít duchovní povahu. Začnu tím, co mne znepokojilo a zklamalo.

Pro jakoukoliv dobu, jakýkoliv časový úsek je charakteristický určitý duch.

Například, duch obrození, přestavby, tvořivosti, odporu, vzájemného pochopení. Duch míru. Ale poslední rok 2014 je příznačný skutečností, že v tomto roce byl vyvolán duch války. Existuje jistý teologický termín „duch si vytváří formu“. Vyvolávaný duch není materiální, zpočátku je to myšlenka, pak myšlenková forma. Tak vzniká přivolaný duch. Je-li duch války vyvolán – a já to jako služebník Boha cítím a chápajíc nevyhnutelné se s tím smiřuji, pak vzniká otázka, v jakých formách se tento duch bude materializovat?

Mohou lokální konflikty eskalovat do světové války postupně, nebo najednou? Zda použijí zbraně hromadného ničení ti, kteří zasévají vítr a chtějí sklízet bouři? Na druhou stranu, proč máme nastolovat podobné otázky, vždyť ještě můžeme všechno změnit. Pokud se lidstvo nevzpamatuje a nezmění vektor geopolitických sil ve světě, budeme se muset zodpovídat za svou nečinnost destrukcemi, hladem, zimou a vlastní krví. Toužíme snad po tom my, obyčejní pracující lidé?

Během minulého století pokoušeli se změnit význam slova svoboda.

Pro lidi, kteří milují Boha, slovo svoboda znamenalo svobodu před otroctvím hříchu. Protože hřích zotročuje člověka, svazuje jeho vůli. Člověk ztrácí vůlí, jestliže nežije církevním životem.

Komunisté pojmem svoboda mysleli osvobození pracujících z otroctví vůči zaměstnavatelům. Zorganizovali povstání proti zaměstnavatelům.

A současní globalisté pod pojmem svoboda vidí svobodu od biblických hodnot. Od toho, co nám bylo dáno shůry jako zákon. Nikoliv náhodou se říká Starý zákon a Nový zákon. Vyvolávají rebelii proti Stvořiteli.

Bůh však nemůže být terčem nadávek. Epidemie, katastrofy a války mají v sobě poučení. Ten, kdo se nepoučí dobrovolně, nakonec se poučí, ale ne dobrovolně. Duchovní zákony jsou také zákony, je lepší je plnit a žít v míru s Bohem a neskákat, jak pískají ti, kteří mu házejí výzvu.

Jako kněz, nicotný služebník Boží, modlím se k Němu, jako nositeli všech blah, ať bude k nám milostivý. Ať nás soudí ne podle spravedlnosti, ne za hříchy naše a odpadlictví, ale podle své velké milosti.

Ale zpátky k tomu, co mne potěšilo v roce 2014. Je to hlavně vydání v říjnu mé knihy Křížem, ne mečem, která vypráví o příslušníkovi České družiny, legionáři Vsevolodu Kolomackém, jenž bojoval také proti bolševikům a dosáhl hodnosti podplukovníka Bílé armády. Bylo mu v té době 27 let, a osmkrát byl zraněn, čtyřikrát v boji s Němci a čtyřikrát s bolševiky. Kniha popisuje období jeho vojenského života a jak tento legendární muž, který sloužil v Československé armádě, náhle mění své životní hodnoty, zříká se vojenské kariéry a stává se pravoslavným knězem. Byl bojovníkem na frontách a stal se vojákem Krista, známým v Československu jako „Stavitel chrámů“. V roce 2006 o něm již byla napsána kniha.

prot. Mgr. Oleg MachněvVsevolod Kolomackij sám dělal výkresy chrámů, naučil ho to pražský architekt Nikolaj Paškovskij, pomáhal na stavbě, včetně přípravy malty a zdění. Opatřoval chrámy krásnými malbami. Díky svému charismatickému daru kázání a vedení lidí sbíral četné příspěvky od věřících, které používal na výstavbu domů Hospodinových, přičemž věnoval i své osobní úspory. Postavil kláštery a chrámy v celém Československu, které jsou dnes nejlepší památkou na něj, jako největšího služebníka Božího! Dnes je to jeden z nejslavnějších evropských pravoslavných misionářů, jeho legendární jméno je zapsáno zlatým písmem v historii Československé pravoslavné církve!

V listopadu jsem v Praze  zorganizoval úspěšnou prezentaci této knihy, která vyšla nákladem 700 výtisků.

Co mě ještě v roce 2014 potěšilo? Patrně to, že se mi podařilo inovovat a aktualizovat svůj internetový portál http://info.pravoslaviecz.cz, který v současné době je na 3. místě co do obliby mezi českými pravoslavnými portály. Neexistuje v něm žádná reklama, což samo o sobě je nejlepší reklamou pro duchovní portál!

2/ Nač se těšíte v roce 2015 a proč?

Těším se na to, že zdravý rozum zvítězí na světě, ve všech oblastech. Že budou přijaty přísné zákony proti pěstování, distribuci a využívání geneticky modifikovaných rostlin a výrobků z nich. Budou vzaty pod kontrolu nebezpečné experimenty s viry, způsobujícími epidemie.

Chtěl bych ještě alespoň nějaký čas žít na světě, vidět vycházející slunce, poslouchat zpěv ptáků, obdivovat rozmanitost živočišné říše, vytvořené milujícím nás Stvořitelem. Dobrovolně a s radostí ve svém srdci pokorně plnit Jeho vůli.

Chápat, že láska že oběť. On je obětavý vůči nám, a my bychom měli toto s pochopením vnímat, cítit a reagovat na to obětní reciprocitou. Těším se a doufám, že tento duchovní stav bude sdílet stále více a více lidí, stvoření Božích.

S pokorou
prot. Mgr. Oleg Machněv

Яндекс.Метрика