O roce uplynulém i budoucím. Naše rodina 16.12.2014

1/ Kdo nebo co Vás potěšilo v roce 2014 a proč?  Vzhledem k tomu, že se ptáte nikoliv laika, nýbrž pravoslavného kněze, tedy člověka duchovního, pak i moje odpověď bude mít duchovní Více »

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení, Paschy dne 20. dubna 2014 v chrámu svatého Mikuláše Mir- Likijského divotvůrce ve městě Klatovy! Více »

Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci

Dne 4. června roku 2012 se konalo vysvěcení nádherného ikonostasu v Chomutově, který je vzdálen 90 km od Prahy a nachází se 30 km od Karlových Varů. Samotné vysvěcení vykonal před Svatou Více »

Pout do Paříže

Na Velikonoční pondělí Světlého týdne se z vůle Páně naše skupina poutníků vypravila na poutní cestu do Paříže, kde jsme předali Velikonoční poselství Metropolity Kryštofa Arcibiskupovi Komanskému Gabrielovi, jehož sídlo se nachází v Paříži. Více »

 

Category Archives: Lidé

Kněz Michail Vasněcov. Životní příběh

Michail Viktorovič Vasněcov se narodil v Moskvě 14. (27.) října 1884 a jméno dostal na počest svého dědečka kněze Michaila Vasiljeviče Vasněcova. Jeho rodina měla dlouhou a hlubokou tradici duchovenské služby: v letopise z roku 1678 se vzpomíná žalmista Trifonova monastýru Dmitrij Kondratěv syn Vasněcův. „Vždyť rod byl duchovenský“, píše později o své rodině M. V. Vasněcov. Michail byl čtvrtým z pěti dětí významného ruského malíře Viktora Michajloviše Vasněcova. Měl tři bratry – Alexeje (1882-1949), Borise (1880-1919) a Vladimíra (1889-1953) a sestru Taťánu (1879-1961). Matka Alexandra Vladimírovna (rozená Rjazanceva) dosáhla vysokoškolského lékařského vzdělání, avšak svůj život zasvětila rodině a dětem.

Яндекс.Метрика