O roce uplynulém i budoucím. Naše rodina 16.12.2014

1/ Kdo nebo co Vás potěšilo v roce 2014 a proč?  Vzhledem k tomu, že se ptáte nikoliv laika, nýbrž pravoslavného kněze, tedy člověka duchovního, pak i moje odpověď bude mít duchovní Více »

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení, Paschy dne 20. dubna 2014 v chrámu svatého Mikuláše Mir- Likijského divotvůrce ve městě Klatovy! Více »

Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci

Dne 4. června roku 2012 se konalo vysvěcení nádherného ikonostasu v Chomutově, který je vzdálen 90 km od Prahy a nachází se 30 km od Karlových Varů. Samotné vysvěcení vykonal před Svatou Více »

Pout do Paříže

Na Velikonoční pondělí Světlého týdne se z vůle Páně naše skupina poutníků vypravila na poutní cestu do Paříže, kde jsme předali Velikonoční poselství Metropolity Kryštofa Arcibiskupovi Komanskému Gabrielovi, jehož sídlo se nachází v Paříži. Více »

 

Category Archives: Články

Pravoslavná církev slavila 6. výročí intronizace svého Arcipastýře

Dne 28. května 2012 se v životě Olšanské farnosti  Zesnutí  Přesvaté Bohorodičky odehrály dvě významné slavnostní události. Autokefální Pravoslavná církev slavila 6. výročí intronizacesvého Arcipastýře, Vladyky Kryštofa Metropolitou Českých zemí a Slovenska.

Shodou okolností nebo z vůle Boží právě tohoto dne díky snahám  o. Josefa Fejsáka a skupiny jeho ctěných pomocníků doputovala do Prahy z podmoskevské vesnice Bačurinodivotvorná ikona „Obměkčení kamenných srdcí“. Tento svatý obrázek je proslavený tím, že ačkoliv jde o litograficky provedený soudobý výrobek podniku Sofrino, nehledě na vnější obyčejnost, představuje nesmírné duchovní bohatství. Od roku 1998 ikona vydatně vydává libě vonící myro a jsou s ní spojenéčetné případy uzdravení.

Již několik let vždy v květnu cennou svatyni dopravují do Českých zemí letadlem. Přináší posilování ve víře, působí misionářsky, blahodárně učinkuje na lidský organizmus a na duše lidí.

Pout do Paříže

Pout do Paříže

Na Velikonoční pondělí Světlého týdne se z vůle Páně naše skupina poutníků vypravila na poutní cestu do Paříže, kde jsme předali Velikonoční poselství Metropolity Kryštofa Arcibiskupovi Komanskému Gabrielovi, jehož sídlo se nachází v Paříži.

Je třeba se zmínit, že ve Francii se nachází po Svaté Hoře Athos a Palestině, největší počet křesťanských relikvií.  Mezi nejcennější a nejbližší srdci každého křesťana patří tyto:

  • Kristova trnová koruna
  • Dřevo ze Svatého kříže a Kristův hřeb,
  • Nachový plášť Spasitele,
  • Část roucha Přesvaté Bohorodice,
  • Část hlavy sv. Jana Křtitele,
Svěcení nového chrámu v Berouně

Svěcení nového chrámu v Berouně

3.března r.2012 je významný den nejen pro pravoslavnou církevní obec ve městě Berouně, které se nachází 14 km od Prahy, ale i pro celou naší velkou pravoslavnou rodinu v Čechách.
Byl zde vysvěcen podle pravoslavného obřadu jeden z hlavních kostelů v Berouně – nyní chrám Zvěstování Přesvaté Bohorodice. Tento chrám byl předán Katolickou církví do užívání Pravoslavné církevní obce v Berouně bezplatně prozatím na dobu 5 let.

Modlitby a obřad svěcení pro Bohoslužby v novém chrámu vykonal Jeho Blaženost Metropolita Kryštof a pak byla sloužena svatá Liturgie, které se zúčastnilo 12 kněží z pražské eparchie. Přítomno bylo i mnoho věřících nejen z města Berouna, ale i dalších českých regionů a měst. I náhodní chodci a obyvatelé města Berouna se přišli podívat co se děje, dokonce i nevěřící a obyčejní lidé hleděli na velkolepé obřady a Bohoslužbu jež naplňovalo srdce opravdovou radostí.

Яндекс.Метрика