O roce uplynulém i budoucím. Naše rodina 16.12.2014

1/ Kdo nebo co Vás potěšilo v roce 2014 a proč?  Vzhledem k tomu, že se ptáte nikoliv laika, nýbrž pravoslavného kněze, tedy člověka duchovního, pak i moje odpověď bude mít duchovní Více »

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení, Paschy dne 20. dubna 2014 v chrámu svatého Mikuláše Mir- Likijského divotvůrce ve městě Klatovy! Více »

Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci

Dne 4. června roku 2012 se konalo vysvěcení nádherného ikonostasu v Chomutově, který je vzdálen 90 km od Prahy a nachází se 30 km od Karlových Varů. Samotné vysvěcení vykonal před Svatou Více »

Pout do Paříže

Na Velikonoční pondělí Světlého týdne se z vůle Páně naše skupina poutníků vypravila na poutní cestu do Paříže, kde jsme předali Velikonoční poselství Metropolity Kryštofa Arcibiskupovi Komanskému Gabrielovi, jehož sídlo se nachází v Paříži. Více »

 

Category Archives: Články

Ruskojazyčná emigrace a Pravoslavná církev

Rozhovor s protojerejem Olegem Machněvem,
poskytnutý dne 26.10.2012 časopisu Světlo Pravoslaví, v souvislosti s finančními potížemi misionářský časopis nevyšel a rozhovor nebyl publikován.

Ruskojazyčná emigrace v Česku je velice různorodá. Může se pro ni Pravoslavná církev stát sjednocujícím činitelem?

Není pochyb o tom, že Pravoslavná církev je zásadním sjednocujícím činitelem pro všechny ruskojazyčné migranty. Jsou pro to dva důvody. První spočívá v tom, že když je člověk daleko od domova, mimo obvyklý způsob života a práce, pak mnohem zřetelněji pociťuje potřebu čehosi svého, blízkého, čímž může být kupříkladu pravoslavný chrám. Druhým důvodem je kvalita komunikace. Na společníka, se kterým mluvíme v zahraničí, se kladou zvýšené nároky – žádá se zde vzájemné pochopení a důvěra.

Slavnosti Medového Spásu v Praze

Slavnosti Medového Spásu v Praze

Na svátek vynášení uctívaných dřev Kříže Páně, nazývaného v lidové tradici Medový Spás, se dne 14. srpna 2012 v Olšanském chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice shromáždil početný zástup věřících. Důvodů pro to bylo hned několik, jednakto, že sváteční liturgii sloužil Blaženější Metropolita Kryštof za účasti několika spolusloužících duchovních z různých měst a okresů, jednak příležitost pro poděkování Bohu za obdržené pozemské dary a posvěcení Vladykou Kryštofem medu a úrody a jednak vzpomínka na schiarchimandritu Silvestra, který zesnul v Pánu přesně před rokem 14. srpna 2011.

Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci

Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci

Dne 4. června roku 2012 se konalo vysvěcení nádherného ikonostasu v Chomutově, který je vzdálen 90 km od Prahy a nachází se 30 km od Karlových Varů. Samotné vysvěcení vykonal před Svatou Liturgií Jeho Blaženost Kryštof, arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska, v doprovodu 11 kněží, několika dalších duchovních osob a kleriků a za velké účasti věřících. Pro farníky sváteční událost se odehrávala na Svatodušní svátky, což byl zároveň jejich chrámový svátek.

Tento sváteční den nabyl zvláštního významu i proto, že je názornou ukázkou dnešního duchovního života Kristovy církve na příkladu jednotlivé farnosti, kterou s jistou nadsázkou lze nazvat aplikovaným křesťanstvím dnešní doby. Vždyť prostředky na zbudování tohoto překrásného      ikonostasu nebyly získány z dotací Evropské Unie ani žádného světového společenství, ale tak, jak se to dělalo odedávna – ze sbírky. A to tak, že každý na tuto bohulibou věc věnoval částku podle vlastních možností. Největší dík patří Miroslavovi Bibenovi, farníkům Viktorovi Krajlovi, Ivanovi Bilaninu, Ivanovi Bibenovi, Romanovi Tartakovskému, Vladislavovi z Prahy. Pomoc při zvelebení Božího chrámu hlavně zdobí ctností lidskou duši, vždyť sám Ježíš Kristus řekl: „Blahoslavenější je dávat, než brát“.

Яндекс.Метрика