O roce uplynulém i budoucím. Naše rodina 16.12.2014

1/ Kdo nebo co Vás potěšilo v roce 2014 a proč?  Vzhledem k tomu, že se ptáte nikoliv laika, nýbrž pravoslavného kněze, tedy člověka duchovního, pak i moje odpověď bude mít duchovní Více »

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení, Paschy dne 20. dubna 2014 v chrámu svatého Mikuláše Mir- Likijského divotvůrce ve městě Klatovy! Více »

Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci

Dne 4. června roku 2012 se konalo vysvěcení nádherného ikonostasu v Chomutově, který je vzdálen 90 km od Prahy a nachází se 30 km od Karlových Varů. Samotné vysvěcení vykonal před Svatou Více »

Pout do Paříže

Na Velikonoční pondělí Světlého týdne se z vůle Páně naše skupina poutníků vypravila na poutní cestu do Paříže, kde jsme předali Velikonoční poselství Metropolity Kryštofa Arcibiskupovi Komanskému Gabrielovi, jehož sídlo se nachází v Paříži. Více »

 

Category Archives: Články

prot. Mgr. Oleg Machněv

O roce uplynulém i budoucím. Naše rodina 16.12.2014

1/ Kdo nebo co Vás potěšilo v roce 2014 a proč? 

Vzhledem k tomu, že se ptáte nikoliv laika, nýbrž pravoslavného kněze, tedy člověka duchovního, pak i moje odpověď bude mít duchovní povahu. Začnu tím, co mne znepokojilo a zklamalo.

Pro jakoukoliv dobu, jakýkoliv časový úsek je charakteristický určitý duch.

Například, duch obrození, přestavby, tvořivosti, odporu, vzájemného pochopení. Duch míru. Ale poslední rok 2014 je příznačný skutečností, že v tomto roce byl vyvolán duch války. Existuje jistý teologický termín „duch si vytváří formu“. Vyvolávaný duch není materiální, zpočátku je to myšlenka, pak myšlenková forma. Tak vzniká přivolaný duch. Je-li duch války vyvolán – a já to jako služebník Boha cítím a chápajíc nevyhnutelné se s tím smiřuji, pak vzniká otázka, v jakých formách se tento duch bude materializovat?

Kniha protojereje Olega Machnjova Křížem, ne mečem

Kniha protojereje Olega Machnjova Křížem, ne mečem

18. listopadu v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze se uskuteční prezentace knihy pravoslavného spisovatele protojereje Olega Machnjova Křížem, ne mečem, která vypovídá o vojenském životě archimandrita Andreje (Vsevoloda Kolomackého), který se zapsal do dějin Pravoslavní církve Českých zemí a Slovenska jako stavitel chrámů.

V programu: požehnání/křest knihy, projevy autora, duchovních představitelů a životopisců V. Kolomackého, názory čtenářů, pohoštění.

Začátek v 17.00, vstup volný.

APOLOGETICKÁ PŘEDNÁŠKA

BOŽÍ DAR VÍRY A ATEISTICKÝ SVĚTONÁZOR

1. Srovnávání důkazů a argumentů

Mgr. Oleg Machnev, pravoslavný kněz

Mgr. Oleg Machnev, pravoslavný kněz

Dříve nebo později si člověk pokládá otázku, zda vše vzniklo samo o sobě, nebo nějakým vyšším zásahem. Souhlasit s prvním, by znamenalo přiznat, že se látka z chaosu, bez jakékoli vnější podpory náhle začala tvarovat, přeprogramovávat, aktualizovat, vytvářeje uspořádanou harmonii ve vesmíru a dosahuje úrovně vzniku živých bytostí z neživé hmoty, čili samotného života. Takové uvažování dostalo označení ateistické.

Na druhé misce vah je plné pochopení vnější podpory, dokonce ani ne kvůli tomu, že to říká věda, zejména první a druhý zákon termodynamiky a fyziky pevných látek: chemické procesy nemají tendenci k uspořádání, ale naopak spíše k rozpadávání, entropii, postupnému chaosu, pokud jsou v uzavřeném systému a nemají podporu z vnějšku. S největší pravděpodobností, toto pochopení přichází, protože člověk jsa „pánem tvorstva“ vnitřně cítí, že veškerý stvořený neboli hmotný svět je důsledkem činnosti čehosi dokonalého, nebo Kohosi, jenž zjevuje Sebe, ztotožňujícího se ve světě.

Яндекс.Метрика