O roce uplynulém i budoucím. Naše rodina 16.12.2014

1/ Kdo nebo co Vás potěšilo v roce 2014 a proč?  Vzhledem k tomu, že se ptáte nikoliv laika, nýbrž pravoslavného kněze, tedy člověka duchovního, pak i moje odpověď bude mít duchovní Více »

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení, Paschy dne 20. dubna 2014 v chrámu svatého Mikuláše Mir- Likijského divotvůrce ve městě Klatovy! Více »

Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci

Dne 4. června roku 2012 se konalo vysvěcení nádherného ikonostasu v Chomutově, který je vzdálen 90 km od Prahy a nachází se 30 km od Karlových Varů. Samotné vysvěcení vykonal před Svatou Více »

Pout do Paříže

Na Velikonoční pondělí Světlého týdne se z vůle Páně naše skupina poutníků vypravila na poutní cestu do Paříže, kde jsme předali Velikonoční poselství Metropolity Kryštofa Arcibiskupovi Komanskému Gabrielovi, jehož sídlo se nachází v Paříži. Více »

 

Monthly Archives: Leden 2016

Otec archimandrita Andrej (Kolomacký) – voják, misionář a budovatel chrámů

Věnováno 120. výročí narození

AK-05

Dne 8. února Léta Páně 2016 uplyne 120 let, co se narodil tento mimořádný muž – otec Andrej, vlastním jménem až do přijetí mnišství dne 30.11.1945 Vsevolod Kolomacký, jehož životní pouť je vskutku unikátní a zasluhuje mimořádné pozornosti.

Tento slavný a mimořádně pracovitý člověk se narodil v roce 1896 v obci Saražinci v Kyjevské gubernii, v rodině místního žalmisty Vladimíra a jeho manželky Serafimy (rozené Bohorodické). Studoval nejprve v církevní škole a potom v Kyjevsko-Podolském duchovním učilišti, ale dar lásky k Bohu k vroucné modlitbě mu byl dán od útlého dětství.

Яндекс.Метрика