O roce uplynulém i budoucím. Naše rodina 16.12.2014

1/ Kdo nebo co Vás potěšilo v roce 2014 a proč?  Vzhledem k tomu, že se ptáte nikoliv laika, nýbrž pravoslavného kněze, tedy člověka duchovního, pak i moje odpověď bude mít duchovní Více »

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení, Paschy dne 20. dubna 2014 v chrámu svatého Mikuláše Mir- Likijského divotvůrce ve městě Klatovy! Více »

Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci

Dne 4. června roku 2012 se konalo vysvěcení nádherného ikonostasu v Chomutově, který je vzdálen 90 km od Prahy a nachází se 30 km od Karlových Varů. Samotné vysvěcení vykonal před Svatou Více »

Pout do Paříže

Na Velikonoční pondělí Světlého týdne se z vůle Páně naše skupina poutníků vypravila na poutní cestu do Paříže, kde jsme předali Velikonoční poselství Metropolity Kryštofa Arcibiskupovi Komanskému Gabrielovi, jehož sídlo se nachází v Paříži. Více »

 

Monthly Archives: Srpen 2015

SVATÝ IVAN POUSTEVNÍK

Podrobnější popis života svatého Ivana Českého
se podařilo získat teprve v roce 2010 a to díky
objevení rytiny z 18. století s vyobrazením a
popisy ve staré češtině a staré germánštině.

                                                                                                     (poznautora)

Svatý Ivan (Jan) Poustevník (též zvaný Charvátský nebo Český) pocházel z vládnoucí rodiny, byl synem Hostimila, knížete Chorvatů z Pojizeří. Jeho otec Hostimil (Gostimysl) byl též velkoknížetem Obodritů, kmenového svazu Polabských Slovanů a nehledě na to, že Ivan byl nejmladším synem v rodině, rozhodl se předat svůj dědičný titul právě jemu. A tak svatý Ivan byl titulován knížetem Chorvatským, jelikož součástí svazu Obodritů byl i kmen tzv. českých Chorvatů. Proto na rytinách, obrazech a ikonách u jeho nohou bývá vyobrazení koruny a žezla. A protože kníže Hostimil přísně dodržoval křesťanské svaté tajiny a obřady, byl svatý Ivan pomazaným vladařem.

Obecně celá Hostimilova rodina byla přísně křesťanskou, dodržovala církevní pravidla a byla vzorem pro své poddané, čímž se i vysvětluje víra, zbožnost a láska k Bohu, kterými byl obdařen svatý Ivan. Samotný kníže Hostimil hájil se zbraní v ruce nezávislost svého lidu a roku 844 padl v boji s armádou východofranského krále Ludvíka II. Němce.

Яндекс.Метрика