O roce uplynulém i budoucím. Naše rodina 16.12.2014

1/ Kdo nebo co Vás potěšilo v roce 2014 a proč?  Vzhledem k tomu, že se ptáte nikoliv laika, nýbrž pravoslavného kněze, tedy člověka duchovního, pak i moje odpověď bude mít duchovní Více »

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení, Paschy dne 20. dubna 2014 v chrámu svatého Mikuláše Mir- Likijského divotvůrce ve městě Klatovy! Více »

Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci

Dne 4. června roku 2012 se konalo vysvěcení nádherného ikonostasu v Chomutově, který je vzdálen 90 km od Prahy a nachází se 30 km od Karlových Varů. Samotné vysvěcení vykonal před Svatou Více »

Pout do Paříže

Na Velikonoční pondělí Světlého týdne se z vůle Páně naše skupina poutníků vypravila na poutní cestu do Paříže, kde jsme předali Velikonoční poselství Metropolity Kryštofa Arcibiskupovi Komanskému Gabrielovi, jehož sídlo se nachází v Paříži. Více »

 

Monthly Archives: Červenec 2015

prot. Mgr. Oleg Machněv

O roce uplynulém i budoucím. Naše rodina 16.12.2014

1/ Kdo nebo co Vás potěšilo v roce 2014 a proč? 

Vzhledem k tomu, že se ptáte nikoliv laika, nýbrž pravoslavného kněze, tedy člověka duchovního, pak i moje odpověď bude mít duchovní povahu. Začnu tím, co mne znepokojilo a zklamalo.

Pro jakoukoliv dobu, jakýkoliv časový úsek je charakteristický určitý duch.

Například, duch obrození, přestavby, tvořivosti, odporu, vzájemného pochopení. Duch míru. Ale poslední rok 2014 je příznačný skutečností, že v tomto roce byl vyvolán duch války. Existuje jistý teologický termín „duch si vytváří formu“. Vyvolávaný duch není materiální, zpočátku je to myšlenka, pak myšlenková forma. Tak vzniká přivolaný duch. Je-li duch války vyvolán – a já to jako služebník Boha cítím a chápajíc nevyhnutelné se s tím smiřuji, pak vzniká otázka, v jakých formách se tento duch bude materializovat?

Яндекс.Метрика