O roce uplynulém i budoucím. Naše rodina 16.12.2014

1/ Kdo nebo co Vás potěšilo v roce 2014 a proč?  Vzhledem k tomu, že se ptáte nikoliv laika, nýbrž pravoslavného kněze, tedy člověka duchovního, pak i moje odpověď bude mít duchovní Více »

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení, Paschy dne 20. dubna 2014 v chrámu svatého Mikuláše Mir- Likijského divotvůrce ve městě Klatovy! Více »

Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci

Dne 4. června roku 2012 se konalo vysvěcení nádherného ikonostasu v Chomutově, který je vzdálen 90 km od Prahy a nachází se 30 km od Karlových Varů. Samotné vysvěcení vykonal před Svatou Více »

Pout do Paříže

Na Velikonoční pondělí Světlého týdne se z vůle Páně naše skupina poutníků vypravila na poutní cestu do Paříže, kde jsme předali Velikonoční poselství Metropolity Kryštofa Arcibiskupovi Komanskému Gabrielovi, jehož sídlo se nachází v Paříži. Více »

 

Monthly Archives: Leden 2014

Výtisk časopisu „Naše rodina“ 7.01.2014

Drazí bratři a sestry, právě 7 ledna 2014 na svátek narození Ježíše Krista, vyšel výtisk časopisu „Naše rodina“ kde bylo publikováno interview s prot.Olegem Machněvem.

Protojerej Oleg blahopřá ke svátku Kristova narození

Protojerej Oleg blahopřá ke svátku Kristova narození

Blahopřeji vám ke svátku Kristova narození!

Veledůstojní a drazí duchovní otcové, drazí bratři a sestry!

Ať už z náhody či z Božího úmyslu se stalo, že právě dnes a svátek Narození Ježíše Krista spatřilo světlo světa nejnovější číslo jednoho z nejznámějších českých časopisů Naše rodina, ve kterém byl otištěn tento pravoslavný a duši prospěšný článek.

Яндекс.Метрика