O roce uplynulém i budoucím. Naše rodina 16.12.2014

1/ Kdo nebo co Vás potěšilo v roce 2014 a proč?  Vzhledem k tomu, že se ptáte nikoliv laika, nýbrž pravoslavného kněze, tedy člověka duchovního, pak i moje odpověď bude mít duchovní Více »

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení, Paschy dne 20. dubna 2014 v chrámu svatého Mikuláše Mir- Likijského divotvůrce ve městě Klatovy! Více »

Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci

Dne 4. června roku 2012 se konalo vysvěcení nádherného ikonostasu v Chomutově, který je vzdálen 90 km od Prahy a nachází se 30 km od Karlových Varů. Samotné vysvěcení vykonal před Svatou Více »

Pout do Paříže

Na Velikonoční pondělí Světlého týdne se z vůle Páně naše skupina poutníků vypravila na poutní cestu do Paříže, kde jsme předali Velikonoční poselství Metropolity Kryštofa Arcibiskupovi Komanskému Gabrielovi, jehož sídlo se nachází v Paříži. Více »

 

Monthly Archives: Únor 2013

Ruskojazyčná emigrace a Pravoslavná církev

Rozhovor s protojerejem Olegem Machněvem,
poskytnutý dne 26.10.2012 časopisu Světlo Pravoslaví, v souvislosti s finančními potížemi misionářský časopis nevyšel a rozhovor nebyl publikován.

Ruskojazyčná emigrace v Česku je velice různorodá. Může se pro ni Pravoslavná církev stát sjednocujícím činitelem?

Není pochyb o tom, že Pravoslavná církev je zásadním sjednocujícím činitelem pro všechny ruskojazyčné migranty. Jsou pro to dva důvody. První spočívá v tom, že když je člověk daleko od domova, mimo obvyklý způsob života a práce, pak mnohem zřetelněji pociťuje potřebu čehosi svého, blízkého, čímž může být kupříkladu pravoslavný chrám. Druhým důvodem je kvalita komunikace. Na společníka, se kterým mluvíme v zahraničí, se kladou zvýšené nároky – žádá se zde vzájemné pochopení a důvěra.

Яндекс.Метрика