O roce uplynulém i budoucím. Naše rodina 16.12.2014

1/ Kdo nebo co Vás potěšilo v roce 2014 a proč?  Vzhledem k tomu, že se ptáte nikoliv laika, nýbrž pravoslavného kněze, tedy člověka duchovního, pak i moje odpověď bude mít duchovní Více »

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení, Paschy dne 20. dubna 2014 v chrámu svatého Mikuláše Mir- Likijského divotvůrce ve městě Klatovy! Více »

Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci

Dne 4. června roku 2012 se konalo vysvěcení nádherného ikonostasu v Chomutově, který je vzdálen 90 km od Prahy a nachází se 30 km od Karlových Varů. Samotné vysvěcení vykonal před Svatou Více »

Pout do Paříže

Na Velikonoční pondělí Světlého týdne se z vůle Páně naše skupina poutníků vypravila na poutní cestu do Paříže, kde jsme předali Velikonoční poselství Metropolity Kryštofa Arcibiskupovi Komanskému Gabrielovi, jehož sídlo se nachází v Paříži. Více »

 

Monthly Archives: Srpen 2012

Medový Spás v Praze

Článek Slavnosti Medového Spásu v Praze.

Slavnosti Medového Spásu v Praze

Slavnosti Medového Spásu v Praze

Na svátek vynášení uctívaných dřev Kříže Páně, nazývaného v lidové tradici Medový Spás, se dne 14. srpna 2012 v Olšanském chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice shromáždil početný zástup věřících. Důvodů pro to bylo hned několik, jednakto, že sváteční liturgii sloužil Blaženější Metropolita Kryštof za účasti několika spolusloužících duchovních z různých měst a okresů, jednak příležitost pro poděkování Bohu za obdržené pozemské dary a posvěcení Vladykou Kryštofem medu a úrody a jednak vzpomínka na schiarchimandritu Silvestra, který zesnul v Pánu přesně před rokem 14. srpna 2011.

Яндекс.Метрика