O roce uplynulém i budoucím. Naše rodina 16.12.2014

1/ Kdo nebo co Vás potěšilo v roce 2014 a proč?  Vzhledem k tomu, že se ptáte nikoliv laika, nýbrž pravoslavného kněze, tedy člověka duchovního, pak i moje odpověď bude mít duchovní Více »

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení, Paschy dne 20. dubna 2014 v chrámu svatého Mikuláše Mir- Likijského divotvůrce ve městě Klatovy! Více »

Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci

Dne 4. června roku 2012 se konalo vysvěcení nádherného ikonostasu v Chomutově, který je vzdálen 90 km od Prahy a nachází se 30 km od Karlových Varů. Samotné vysvěcení vykonal před Svatou Více »

Pout do Paříže

Na Velikonoční pondělí Světlého týdne se z vůle Páně naše skupina poutníků vypravila na poutní cestu do Paříže, kde jsme předali Velikonoční poselství Metropolity Kryštofa Arcibiskupovi Komanskému Gabrielovi, jehož sídlo se nachází v Paříži. Více »

 

Monthly Archives: Květen 2012

Pravoslavná církev slavila 6. výročí intronizace svého Arcipastýře

Dne 28. května 2012 se v životě Olšanské farnosti  Zesnutí  Přesvaté Bohorodičky odehrály dvě významné slavnostní události. Autokefální Pravoslavná církev slavila 6. výročí intronizacesvého Arcipastýře, Vladyky Kryštofa Metropolitou Českých zemí a Slovenska.

Shodou okolností nebo z vůle Boží právě tohoto dne díky snahám  o. Josefa Fejsáka a skupiny jeho ctěných pomocníků doputovala do Prahy z podmoskevské vesnice Bačurinodivotvorná ikona „Obměkčení kamenných srdcí“. Tento svatý obrázek je proslavený tím, že ačkoliv jde o litograficky provedený soudobý výrobek podniku Sofrino, nehledě na vnější obyčejnost, představuje nesmírné duchovní bohatství. Od roku 1998 ikona vydatně vydává libě vonící myro a jsou s ní spojenéčetné případy uzdravení.

Již několik let vždy v květnu cennou svatyni dopravují do Českých zemí letadlem. Přináší posilování ve víře, působí misionářsky, blahodárně učinkuje na lidský organizmus a na duše lidí.

Яндекс.Метрика