O roce uplynulém i budoucím. Naše rodina 16.12.2014

1/ Kdo nebo co Vás potěšilo v roce 2014 a proč?  Vzhledem k tomu, že se ptáte nikoliv laika, nýbrž pravoslavného kněze, tedy člověka duchovního, pak i moje odpověď bude mít duchovní Více »

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení

Oslava Světlého Kristova Vzkříšení, Paschy dne 20. dubna 2014 v chrámu svatého Mikuláše Mir- Likijského divotvůrce ve městě Klatovy! Více »

Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci

Dne 4. června roku 2012 se konalo vysvěcení nádherného ikonostasu v Chomutově, který je vzdálen 90 km od Prahy a nachází se 30 km od Karlových Varů. Samotné vysvěcení vykonal před Svatou Více »

Pout do Paříže

Na Velikonoční pondělí Světlého týdne se z vůle Páně naše skupina poutníků vypravila na poutní cestu do Paříže, kde jsme předali Velikonoční poselství Metropolity Kryštofa Arcibiskupovi Komanskému Gabrielovi, jehož sídlo se nachází v Paříži. Více »

 

Monthly Archives: Březen 2012

Svěcení nového chrámu v Berouně

Svěcení nového chrámu v Berouně

3.března r.2012 je významný den nejen pro pravoslavnou církevní obec ve městě Berouně, které se nachází 14 km od Prahy, ale i pro celou naší velkou pravoslavnou rodinu v Čechách.
Byl zde vysvěcen podle pravoslavného obřadu jeden z hlavních kostelů v Berouně – nyní chrám Zvěstování Přesvaté Bohorodice. Tento chrám byl předán Katolickou církví do užívání Pravoslavné církevní obce v Berouně bezplatně prozatím na dobu 5 let.

Modlitby a obřad svěcení pro Bohoslužby v novém chrámu vykonal Jeho Blaženost Metropolita Kryštof a pak byla sloužena svatá Liturgie, které se zúčastnilo 12 kněží z pražské eparchie. Přítomno bylo i mnoho věřících nejen z města Berouna, ale i dalších českých regionů a měst. I náhodní chodci a obyvatelé města Berouna se přišli podívat co se děje, dokonce i nevěřící a obyčejní lidé hleděli na velkolepé obřady a Bohoslužbu jež naplňovalo srdce opravdovou radostí.

Яндекс.Метрика